Κατάλογος ατομικής Έκθεσης ζωγραφικής στην Αίθουσα Τέχνης Μυλωνογιάννη (2019)